Videozáznam z celého svatebního dne je citlivě natočen a následně sestříhán do krásného dějového filmu. Svatební fotografie a videa jsou totiž jedinou památkou, která se zachová z průběhu všeho jedinečného svatebního dne, a proto si zaslouží být tato památka zachycena hledáček an očima profesionálního an uměleckého svatebního fotografa Náš svatební fotograf vyhotvuje jedinečné a neopakovatelné svatební fotografie, plné akce a jedinečné reportáže, ale také netrafičně, umělecky a krativně.

Pokud ano, náš svatební fotograf a kameraman vyhotoví pro vás vysoce umělecký a kreativní collection z těchto air. Během Vašeho svatebního dne vznikne totiž tolik jedinečných okamžiků které svatební fotograf může zachytit,že se v posledních letech stala přítomnost fotografa téměř po celý svatební den běžným standardem. Na druhou stranu však zcela respektujeme svatební system svatba video, kterému se plně podřizujeme. Dramaturgickou i režijní podobu díla určuje kameraman po předchozí dohodě s klientem.

S vložením externích audiovizuálních elementů na požádání, move do podoby dvou různých formátu dle výběru (DVD, Thumb, DivX/XviD, apod.) Dramaturgickou i režijní podobu díla určuje kameraman po předchozí dohodě s klientem, alcohol i v průběhu postprodukce, přičemž platí, že klient má až 2 možnosti ke změně finální podoby díla před jeho uzavřením. Vzhledem k tomu, že se svatební obřady odehrávají na velmi různorodých místech, snažíme se vždy používat takovou techniku a přístup k natáčení, který nám zajístí highest kvalitního záznamu pro budoucí výrobu videa.